ANBUD ELGJAKT FÅSET JAKTFELT

4. april 2022 | Jakt, Siste nytt, Veiene

Fåset jaktfelt, i  Tynset kommune, legges ut på anbud for
perioden 2022 – 2024.
Feltet er på 45 000 dekar og har en bra elgbestand.

Fellingskvote: 1 kalv, 1 liten okse (inntil 3 spir på ei side)
og 1 stor okse.
Jakttid:               Fra og med 02.10 og til og med 08.10.
Antall jegere:   Inntil 7 .
Laget får også et kort på hjort i henhold til felleskvoten for Tynset.

Dette er en lukket anbudsrunde.
Minstepris er kr 70 000,- per år inklusive alle avgifter.
Anbudet gis som en pris per år.
Anbudsfrist er fredag 24. april kl. 24.00.
Utmarkslaget forbeholder seg retten til å anta eller forkaste
ethvert bud.

Framleie av terrenget er ikke tillatt.

Skriftlig anbud sendes til Fåset-Fådal utmarkslag v/ Hallgeir Brendbakken, Savalveien 529, 2500 Tynset eller på e-post: h.brendbakken@gmail.com

2022-04-04