ÅRSMØTE 2019

21. februar 2020 | Siste nytt, Ukategorisert

Fåset-Fådal utmarkslag avholder årsmøte for 2019 i Gimle 31. mars 2020
kl. 19.00.

Innkomne saker må være styret i hende innen 10.mars.
Innkalling og årsmøtepapirer sendes ut 2 uker før møtedato.

Sakspapirene ligger her.