ÅRSMØTE FOR 2018

Fåset-Fådal utmarkslag avholder sitt årsmøte for 2018 i Gimle 27.mars 2019 kl. 19.30.

Innkalling og årsmøtepapirer sendes 2 uker før møtedato.