NY TREKNING AV ELGJAKTA

23. juni 2020 | Jakt, Siste nytt, Veiene

Etter mottatt klage på trekninga av elgjakta har Utmarksutvalget valgt å foreta deler av denne på nytt.
Klagen gikk ut på at det ikke var tatt hensyn til hvilke lag som hadde/ ikke hadde jakt i 2018.
Nytt resultat ble:

ELGJAKT
Disse får tilbud om jakt:
Hallgeir Brendbakkens jaktlag – Holman
Erlend Kalbækkens jaktlag – Brekkåsen
Eiliv Losgårds jaktlag – Sjølia
Borgar Snarvolds jaktlag – Bjørkåsen
Thor Dalvangs jaktlag – Bergefeltet
Reserver:
1. Simen Fremmergårds jaktlag
2. Stein Granengs jaktlag
3. Marianne Steenlands jaktlag
4. Svein Helge Almes jaktlag

2020-06-23