Trekning av jakt 2019.

5. juni 2019 | Jakt, Siste nytt

Resultatet av trekning av jakt 3. juni 2019.

Elgjakt
Følgende lag får tilbud om elgjakt:
Lag                                                              Felt
Thor Dalvangs jaktlag                            Bjørkåsen                      
Stein Granengs jaktlag                           Brekkåsen
Marianne Steenlands jaktlag                Sjølia
Hallgeir Brendbakkens jaktlag             Bergefeltet
Simen Fremmergårds jaktlag               Holman 

Reserver:
1. Sven Helge Almes jaktlag
2. Borgar Snarvolds jaktlag
3. Eiliv Losgårds jaktlag  

Reinsjakt i Rødalshøa  
Følgende får tilbud om reinsjakt:
Henning Alme                       Fritt dyr
Arne Johan Bergebakken    Fritt dyr
Hallgeir Brendbakken         Simle
Eilif Ertresvåg                       Simle
Kajsa Raabe Alme                Kalv
Rolf Ingvar Torgals              Kalv
Gjertrud Strand Sanderød Kalv

Hjortejakt
Følgende får tilbud om jakt:
Marianne Steenland
Henning Alme
Thomas Moen
Arne Støholen
Kajsa Raabe Alme
Asbjørn Lund
Brynjulf Strømsås