JAKTSESONGEN 2020

29. april 2020 | Jakt, Siste nytt

 

Søknadsfrist er 1. juni for alle arter.

Foto: M.Sandtrøen

ELGJAKT
Søknadsskjema elgjakt finner du her:
Søknaden sendes Hallgeir Brendbakken,
Fådalen, 2500 Tynset
h.brendbakken@gmail.com

REINSJAKT I RØDALSHØA, REINSJAKT I FÅSET JAKTFELT (SKOGSREIN) OG HJORTEJAKT.
Søknad sendes Hallgeir Brendbakken,
Fådalen, 2500 Tynset,
h.brendbakken@gmail.com

RYPEJAKT, SKOGSFUGLJAKT, HAREJAKT, RÅDYRJAKT
Søknad sendes Inatur.
Legges ut på Inatur 30. april.