VÅRLØSNING OG VEIENE VED SAVALEN PR 17. APRIL 2021

17. april 2021 | Siste nytt, Veiene

Når våren begynner å ta tak er veiene mest sårbare for kjøreskader. Påska er da alle skal på sine hytter, og kjøre til steder for å komme fortere opp i fjellet på ski. Dette medfører at belastningen blir stor og det må tas grep for å redde veiene.
Det er nå allerede altfor store skader og vi må stenge veier til det er forsvarlig og sikkert å ferdes igjen.

Veiene ble i går, 16.april, stengt for lastebiler over 3,5 tonn.
Likevel ble foretatt kjøring med tunge lastebiler.
Sjølia er stengt fra Kvitstensetra til Osen med bom.
Kun helt nødvendig passering med personbil/utrykningskjøretøy er aktuelt.
Flere strekninger må også stenges med det første.
Dette for at de skal repareres og tørke opp

Fåset Fådal utmarkslag / Veiutvalget

2021-04-17