ARBEID UTFØRES PÅ SJØLIVEIEN

Strekningen fra bommen ved Kviknedølstjønna og 1100 meter innover Sjøliveien skal oppgraderes. Mens dette foregår blir det til tider vanskelig for gjennomkjøring på dagtid. Arbeidet begynner mandag 20. desember og vil vare fram til jul i første omgang, og det som da gjenstår vil bli utført etter jul eller på nyåret.
Vi håper det skal være greit for kjøring i romjula og ser fram til en bedre vei framover.
For mer opplysninger:
Arne Johan Bergebakken, tlf. 958 81 863, eller
Per Erik Lillestrøm, 911 52 038

Vegutvalget
2021-12-19

TREKNING AV STORVILTJAKTA 2021

Det er nå foretatt trekning av storviltjakta for 2021 og resultatet følger under.
Frasigelse av tilbudt jakt skjer innen 15. juni. 
Det er krav om bestått skyteprøve og 50 treningsskudd.

ELGJAKT
Disse får tilbud om jakt:
Odd Arne Pedersens jaktlag – Holman
Hallgeir Brendbakkens jaktlag – Bjørkåsen
Marianne Steenlands jaktlag – Brekkåsen
Svein Helge Almes jaktlag – Sjølia
Borgar Snarvolds jaktlag – Bergefeltet
Reserver:
1. Eiliv Losgårds jaktlag
2. Simen Fremmergårds jaktlag
3. Thor Dalvangs jaktlag

REINSJAKT KNUTSHØ
Kvoten i år er 4 dyr. Disse får tilbud om jakt:
Eilif Ertresvåg – kalv
Henning Alme – fritt dyr
Arne Johan Bergebakken – kalv
Asbjørn Strømseng – simle/ungdyr
Reserver:
1. Hallgeir Brendbakken
2. Hågen Strypet
3. Vidar Westum
4. Even Dalvang
5. Kajsa Alme

REINSJAKT FÅSET
Disse får tilbud om jakt:
Even Dalvang – fritt dyr
Magnus Nyutstumoen – fritt dyr
Håvard Skogeheim – fritt dyr

HJORTEJAKT 
Disse får tilbud om jakt:
Marianne Steenland (lagskort), Eiliv Losgård (lagskort), Henning Alme, Borgar Snarvold, Petter Strømsås, Arne Støholen, Jørn Nesseth, Anders Nesseth og Asbjørn Lund.
Reserver:
Brynjulf Strømsås, Ola Utgård, Kjell Waagan, Kajsa Alme, Even Dalvang, Thomas Moen og Petter Steen.

2021-06-06